ENCÀRRECS
Entitat: Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Data de signatura: 24/02/2022  |  Import: 3.137,63 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 21/12/2021  |  Import: 692.427,16 € (IVA exclòs)
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Data de signatura: 07/10/2021  |  Import: 14.980,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 30/09/2021  |  Import: 951.467,55 € (IVA exclòs)
Entitat: Fundació Catalana de l’Esplai
Data de signatura: 03/05/2021  |  Import: