ENCÀRRECS
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Data de signatura: 07/10/2021  |  Import: 14.980,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 30/09/2021  |  Import: 951.467,55 € (IVA exclòs)
Entitat: Fundació Catalana de l’Esplai
Data de signatura: 03/05/2021  |  Import: