ENCÀRRECS
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Data de signatura: 11/11/2013  |  Import: 17.834,75 € (IVA exclòs)
Entitat: Institut Cartogràfic de Catalunya
Data de signatura: 25/09/2013  |  Import: --
Entitat: Consorci del Besòs
Data de signatura: 16/09/2013  |  Import: 315.702,48 € (IVA exclòs)
Entitat: Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya
Data de signatura: 04/06/2013  |  Import: --
Entitat: Universitat Politècnica de Catalunya
Data de signatura: 16/04/2013  |  Import: --