ENCÀRRECS
Entitat: Institut Cartogràfic de Catalunya
Data de signatura: 19/09/2012  |  Import: 29.000,00 € (IVA inclòs)
Entitat: Barcelona de Serveis Municipals (BSM)
Data de signatura: 10/09/2012  |  Import: 390.000,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Universitat Politècnica de Catalunya
Data de signatura: 05/09/2012  |  Import: 16.000,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 05/07/2012  |  Import: 247.933,88 € (IVA exclòs)
Entitat: SEAT, S.A.- Centro Tècnico de SEAT, S.A.
Data de signatura: 16/05/2012  |  Import: --
Entitat: Agència d'Energia de Barcelona
Data de signatura: 29/02/2012  |  Import: 12.796,61 € (IVA exclòs)
Entitat: Consorci del Besòs
Data de signatura: 01/02/2012  |  Import: 18.000,00 € (IVA exclòs)