ENCÀRRECS
Entitat: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Data de signatura: 01/03/2013  |  Import: 9.917,35 € (IVA exclòs)
Entitat: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Data de signatura: 10/01/2013  |  Import: --
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 01/01/2013  |  Import: 871.467,55 € (IVA exclòs)
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Data de signatura: 20/12/2012  |  Import: 360.330,58 € (IVA exclòs)
Entitat: Institut Cartogràfica de Catalunya
Data de signatura: 12/12/2012  |  Import: 45.000,00 € (IVA inclòs)
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Data de signatura: 10/12/2012  |  Import: 330.578,51 € (IVA exclòs)
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Data de signatura: 19/11/2012  |  Import: 70.000 € (IVA exclòs)