ENCÀRRECS
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 01/01/2014  |  Import: 871.467,55 € (IVA exclòs)
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Data de signatura: 20/12/2013  |  Import: 80.867,77 € (IVA exclòs)
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Data de signatura: 18/12/2013  |  Import: 6.476,90 € (IVA exclòs)
Entitat: Gerència Urbanística Port 2000 - Associació Barcelona Clúster Nàutic
Data de signatura: 13/12/2013  |  Import: 100.000,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Data de signatura: 13/12/2013  |  Import: 264.140,00 € (IVA inclòs)
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Data de signatura: 11/11/2013  |  Import: 17.834,75 € (IVA exclòs)