TRANSPARÈNCIA
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 14/05/2024  |  Import: 951.467,55 € (IVA exclòs)
Entitat: Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A.
Data de signatura: 09/04/2024  |  Import: 73.000,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 22/01/2024  |  Import: 1.362.507,76 € (IVA exclòs)