PLANIFICAR
Condicionants del sòl industrial per a la localització d’empreses
Avaluació ambiental estratègica del Pla territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona
Tramvia
Avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic metropolità (PDU)
Treballs de suport a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Treballs de suport al Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)
Pla especial d’infraestructures de la Marina
Proposta estratègica per al Parc de la Ciutadella. Cap a un Pla Director
Pla Litoral. Pla Estratègic dels espais litorals de la ciutat
Nou atermenament ZMT
Estratègia Delta del Llobregat
Pla Delta. Ordenació de les infraestructures del Delta del Llobregat
Pla Besòs
Barri de les Tèrmiques del Besòs
Comissió especial de desenvolupament d’Infraestructures (CEDI)
Pla de millora Energètica de Barcelona (PMEB)
Pla 22@
Estudi Estratègic Entorns Estació de Sants
Mesures de caràcter urbanístic d’acompanyament del Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016‒2025
Treballs tècnics de suport a la redacció i seguiment del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT)
Proposta d’ordenació de les terminals interurbanes de Barcelona
Redacció de l’Estratègia de mobilitat turística de Barcelona
Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona
Port Olímpic. Directrius per a un nou model
Agenda Besòs
Pla d’Energia, Canvi Climàtic i qualitat atmosfrèrica de Barcelona 2011-2020 (PECQ)
Sagrera. Nova estació intermodal i entorn
Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou