Encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA per la realització de projectes d’assessorament i suport tècnic a l’Àrea de mobilitat, infraestructures i serveis urbans, urbanisme i habitatge durant l’any 2024

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA per la realització de projectes d’assessorament i suport tècnic a l’Àrea de mobilitat, infraestructures i serveis urbans, urbanisme i habitatge durant l’any 2024

Encàrrec de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. a Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. relatiu als treballs de consultoria tècnica per l’elaboració dels estudis i avantprojectes de transformació i l’anàlisi i assessorament urbanístic dels mateixos

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Encàrrec de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. a Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. relatiu als treballs de consultoria tècnica per l’elaboració dels estudis i avantprojectes de transformació i l’anàlisi i assessorament urbanístic dels mateixos