MEDI AMBIENT
Proposta per la reducció de l’impacte en clau climàtica del transport aeri associat a l’aeroport de Barcelona
Reflexió Estratègica Metropolitana (REM)
Avaluació ambiental estratègica del Pla territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona
Tramvia
Avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic metropolità (PDU)
Treballs de suport a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Treballs de suport al Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)
Proposta estratègica per al Parc de la Ciutadella. Cap a un Pla Director
Parc d’Esculls
Reflexió estratègica del Litoral (REL)
Collserola. Quin parc volem per al futur?
Pla Besòs
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona
Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l’AMB
Qualitat de l’Aire de Barcelona
Treballs del Pla de Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)
Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Pla de Reixac. Objectius i estratègies per una nova ordenació de l’espai agroforestal
Avaluació de la connexió dels sistemes de tramvies del Baix Llobregat i del Besòs
Caracterització del parc de vehicles circulant en funció de les seves emissions
Escenaris climàtics futurs. Servidor de mapes downscaling metropolità
Funcionalitat Ecològica del Torrent Tapioles
Aproximació a la petjada de carboni del sector Turístic de la ciutat de Barcelona
Seguiment ambiental de les platges de Barcelona
Caracterització de fons marins i biogeocenosi de les platges de Barcelona
Informe ambiental MPGM Vallcarca
Impuls del verd a la ciutat de Barcelona
Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona
Balanç d’Energia de Barcelona de 2014 i 2016
Detecció i anàlisi de l’infraestructura verda de Barcelona
Proposta estratègica per al Park Güell 2017-2022
Agenda Besòs
Pla estratègic de la xarxa elèctrica de l’àrea metropolitana de Barcelona
Pla de Gestió Integrada del Litoral de Barcelona
Pla d’Energia, Canvi Climàtic i qualitat atmosfrèrica de Barcelona 2011-2020 (PECQ)
Regeneració mediambiental del tram final del riu Besòs
Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Guia sobre el glifosat
Projecte Estratègic del vessant barceloní de Collserola