Comissió especial de desenvolupament d’Infraestructures (CEDI)

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, INFRASTRUCTURES, MOBILITY, OBJECTIUS, PLANIFICAR, QUALITAT AMBIENTAL, TREBALLS, URBANISME.

La Comissió Especial de Desenvolupament d’Infraestructures (CEDI) es va constituir per acord unànime del Plenari Municipal de Barcelona el 28 de setembre de 2007, «Per tal de poder arribar a un pacte institucional amb totes les forces polítiques, socials i econòmiques de la ciutat de Barcelona… amb l’objectiu d’establir quines són les infraestructures prioritàries per la Ciutat». La complexitat de les infraestructures té a veure amb diferents factors: territorials (directament Seguir llegint…

Proposta túnel de Montjuïc

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, INFRASTRUCTURES, MOBILITY, OBJECTIUS, PROJECTAR, REFLEXIONAR, TREBALLS.

La possibilitat de construir un túnel a la muntanya de Montjuïc ja es va plantejar els anys immediatament anteriors a les Olimpíades del 1992. En aquell moment, es proposava també la construcció d’una línia de metro per sota de la muntanya que permetés la connexió entre la Marina i la Zona Franca amb el centre de la ciutat, a més de facilitar l’accés a l’Anella Olímpica. Tot i que es Seguir llegint…

Estudi de l’ús hoteler a Ciutat Vella

Publicado por & archivado en ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, OBJECTIUS, OBSERVAR, REFLEXIONAR, TREBALLS, TURISME.

L’objectiu d’aquest treball va ser l’anàlisi de l’ús hoteler a Ciutat Vella, en el marc de la revisió del Pla d’usos del districte. L’estudi aporta arguments i propostes de caràcter general i específic per tal de regular l’oferta i el dimensionat, la categoria i la localització, harmonitzant-la amb l’entorn, de l’ús hoteler a Ciutat Vella. Es van recollir, de manera exhaustiva, dades referents a establiments hotelers i allotjaments turístics del Seguir llegint…

Pla de millora Energètica de Barcelona (PMEB)

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, ENERGY, INFRASTRUCTURES, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, TREBALLS.

Barcelona Regional va elaborar, per encàrrec de l’Ajuntament, un Pla de Millora Energètica de la Ciutat de Barcelona (PMEB), on analitzava el funcionament mateix de la ciutat com a sistema energètic i emissor de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Aleshores no era comú fer aquest tipus de plans. De fet, es pot dir que va ser uns dels primers plans energètics de ciutats que es van fer al món. A partir Seguir llegint…

Pla 22@

Publicado por & archivado en HABITATGE, INFRASTRUCTURES, OBJECTIUS, PLANIFICAR, TREBALLS, URBANISME.

El Pla del 22@ és un pla de llarga durada que respon a un triple objectiu: la revitalització urbana, la promoció econòmica i la millora social de l’àmbit. En relació a la revitalització urbana, el pla planteja la necessària renovació del teixit urbà i la creació d’un entorn compacte, divers i equilibrat, on els espais productius conviuen amb habitatges socials, equipaments i zones verdes que milloren la qualitat de vida Seguir llegint…

Estudi Estratègic Entorns Estació de Sants

Publicado por & archivado en DESTACATS, INFRASTRUCTURES, MOBILITY, OBJECTIUS, PLANIFICAR, PROJECTAR, PROJECTES URBANS, REFLEXIONAR, TREBALLS, URBANISME.

L’estudi estratègic –actualment en curs– té un caràcter de Pla Director o Master Pla i engloba tant el projecte de la futura ampliació de l’estació de Sants com la millora de la connexió i sinergia entre l’estació i els barris de l’entorn. El treball és una anàlisi global interdisciplinària de caràcter estratègic que abasta des de la mobilitat al medi ambient i té en compte dinàmiques socioculturals, comercials i d’espai Seguir llegint…