Fer front a la sequera descarbonitzant el cicle de l’aigua

Publicado por & archivado en Article.

Per Sergio Sánchez i Pere Boladeras Per tal de garantir el subministrament d’aigua a la ciutadania i per a tots els usos en el context climàtic en què estem immersos, amb sequeres recurrents i de gran durada, la Generalitat de Catalunya està planificant la construcció d’infraestructures amb tractaments complexos. Aquestes instal·lacions són les dessalinitzadores del Tordera i del Foix, les plantes de potabilització d’aigües subterrànies i superficials en el Besòs, Seguir llegint…

Enàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA per la realització de projectes d’assessorament i suport tècnic a l’Àrea de mobilitat, infraestructures i serveis urbans, urbanisme i habitatge durant l’any 2024

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Enàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA per la realització de projectes d’assessorament i suport tècnic a l’Àrea de mobilitat, infraestructures i serveis urbans, urbanisme i habitatge durant l’any 2024

Encàrrec de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. a Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. relatiu als treballs de consultoria tècnica per l’elaboració dels estudis i avantprojectes de transformació i l’anàlisi i assessorament urbanístic dels mateixos

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Encàrrec de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. a Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. relatiu als treballs de consultoria tècnica per l’elaboració dels estudis i avantprojectes de transformació i l’anàlisi i assessorament urbanístic dels mateixos

Memòria 2019-2023

Publicado por & archivado en COMUNICACIÓ, PUBLICACIONS.

AUTOR: Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. EDICIÓ: Juliol, 2023 IDIOMA: Català MEMÒRIA: Memòria 2019-2023 RESUMS EXECUTIUS: Àrea d’Anàlisi i Estratègia Àrea de Medi ambient i Eficiència energètica Àrea de Mobilitat i Infraestructures del transport Àrea de Territori i Projectes

Observatori Ambiental del Litoral-Besòs

Publicado por & archivado en butlleti.

Ja fa més de 2 anys que vam començar a treballar amb l’Observatori Ambiental del Litoral-Besòs. La zona des del segle passat és un Espai amb grans infraestructures ambientals (Edar de Sant Adrià, Ecoparc, Planta de Valorització energètica, central DHC, central de recollida pneumàtica), grans infraestructures viàries i 4 centrals de cicle combinat . La desembocadura del Besòs és un àmbit amb molta pressió ambiental, tant històrica degut a les Seguir llegint…