Encomanda de gestió per a l’estudi de la memòria sobre els aspectes tècnics, econòmics, jurídics, socials i ambientals en relació a les alternatives de models de gestió dels serveis metropolitans del cicle de l’aigua

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Encomanda de gestió per a l’estudi de la memòria sobre els aspectes tècnics, econòmics, jurídics, socials i ambientals en relació a les alternatives de models de gestió dels serveis metropolitans del cicle de l’aigua

Pla estratègic de la xarxa elèctrica de l’àrea metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en ENERGY, MEDI AMBIENT.

En el marc del seguiment de les actuacions sobre la xarxa elèctrica de Barcelona i el seu entorn, es va desenvolupar un Pla estratègic amb l’objectiu de millorar la garantia i la qualitat de la xarxa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest Pla estratègic plantejava una proposta alternativa a les planificacions sectorials tot incidint en la millora de la resiliència i de la qualitat ambiental del territori a través d’actuacions Seguir llegint…

Propostes de millora de la xarxa de transport públic de la segona corona metropolitana

Publicado por & archivado en MOBILITY, TREBALLS.

Barcelona Regional - Propostes de millora de la xarxa de transport públic de la segona corona metropolitana

L’objectiu de l’estudi és assolir una redistribució modal a favor del transport públic que redueixi la necessitat futura de l’ús del vehicle privat en els desplaçaments de la segona corona metropolitana. Així, es va elaborar una proposta coherent amb la problemàtica del territori a partir de la realització d’una anàlisi de la seva ocupació, del potencial de mobilitat i de les seves infraestructures de transport. En definitiva, en aquest treball Seguir llegint…