Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l’AMB

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT, TREBALLS.

Barcelona Regional - Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l'AMB

Les mesures adoptades fins ara en relació amb la conservació de la biodiversitat, tot i ser totes elles necessàries per a l’assoliment de l’objectiu d’aturar la seva pèrdua, es mostren encara insuficients. La protecció d’espais naturals, evolucionada posteriorment al concepte de protecció de xarxes ecològiques, ha aconseguit protegir espais, però no la totalitat dels processos que en garanteixen la seva biodiversitat, i que molts cops es donen fora d’aquests espais Seguir llegint…

Mesures de caràcter urbanístic d’acompanyament del Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016‒2025

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, REFLEXIONAR, TREBALLS, URBANISME.

El grau de consolidació de la ciutat de Barcelona i la manca de reserves de sòl urbanitzable fan imprescindible activar nous mecanismes que ajudin a ampliar el parc destinat a polítiques socials, que permetin alhora enfocar la seva creació amb una distribució més equilibrada en el territori, aprofitant el potencial que ofereix la ciutat ja construïda. Cal assenyalar que actualment la ciutat de Barcelona únicament disposa d’entre un 6-7,5% del Seguir llegint…

Qualitat de l’Aire de Barcelona

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, DESTACATS, ENERGY, MEDI AMBIENT, OBJECTIUS, OBSERVAR, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, TREBALLS, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional va desenvolupar el primer model de qualitat de l’aire de Barcelona per l’any 2008 dins el marc del PECQ (Pla de l’Energia, el Canvi Climàtic i la Qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020), on es va fer una modelització de la dispersió de contaminants d’NO2 i PM10 de Barcelona, per l’escenari base 2008 i els escenaris 2015 i 2020. Desprès, s’han fet els models per als anys 2009, Seguir llegint…

Treballs del Pla de Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)

Publicado por & archivado en DESTACATS, ENERGY, ESTRATÈGIA URBANA, MEDI AMBIENT, TREBALLS, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Treballs del Pla de Sostenibilitat Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)

El Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’AMB (PSAMB) és l’instrument marc que defineix les línies estratègiques per avançar cap a la sostenibilitat metropolitana des de tres nivells d’actuació: el territori metropolità, els serveis que l’AMB ofereix als 36 municipis metropolitans i la qualitat ambiental de la gestió de l’AMB. El Pla s’estructura en els sis eixos temàtics de territori, ecologia i biodiversitat, energia i canvi climàtic, mobilitat sostenible, mitjans de Seguir llegint…

Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT, TREBALLS, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El mapa de Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ensenya amb gran resolució el resultat continu del càlcul d’SVF per aquesta regió. L’SVF és la fracció de cel visible, vista des del terra cap amunt, projectada sobre un pla. Aquesta fracció és un paràmetre molt important en la mesura de l’intercanvi energètic de la radiació entre la ciutat i l’atmosfera. Està fortament lligat a la temperatura de superfície Seguir llegint…

Mapa solar del territori de l’AMB. Potencial d’energia tèrmica i fotovoltaica

Publicado por & archivado en ENERGY, TREBALLS, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Mapa solar del territori de l'AMB. Potencial d'energia tèrmica i fotovoltaica

Els mapes de potencial d’energia fotovoltaica i solar tèrmica són el resultat del càlcul estimatiu del potencial màxim d’energia fotovoltaica i solar tèrmica, per a cadascun dels edificis o construccions dels municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’objectiu de l’anàlisi és, d’una banda, avaluar quin és el potencial màxim de generació d’energia solar a les cobertes dels edificis. Per l’altra banda, es pretén incentivar i promoure la instal·lació de Seguir llegint…

Pla de Reixac. Objectius i estratègies per una nova ordenació de l’espai agroforestal

Publicado por & archivado en AIGUA, BIODIVERSITAT, ENERGY, ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, MEDI AMBIENT, METABOLISME, MOBILITY, OBJECTIUS, PAISATGE, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, TERRITORI, TREBALLS, URBANISME.

El Pla de Reixac és la peça de territori agrícola de secà més important de l’entorn de Barcelona i de la plana del Vallès, situada entre els municipis de Montcada i Reixac, Santa Perpètua de la Mogoda, Ripollet i confrontada amb la Llagosta i Barberà del Vallès. És l’únic paisatge de secà de l’àrea metropolitana i conserva zones agrícoles que no s’han transformat des de mitjans del segle passat. Es Seguir llegint…

Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona

Publicado por & archivado en CARTOGRAFIA, DESTACATS, DIGITALITZACIÓ, ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, OBJECTIUS, OBSERVAR, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS, TERRITORI, TREBALLS, URBANISME, VISORS DE MAPES.

L’habitatge és la peça central de la construcció de la ciutat. L’aproximació al coneixement de l’habitatge és una aproximació a la ciutat i, per tant, requereix incorporar informació de caràcter transversal sobre els seus aspectes socioeconòmics, urbanístics i medi ambientals, entre d’altres. El context actual fa necessària una anàlisi profunda dels efectes de la crisi econòmica sobre el parc d’habitatges, el qual ha patit l’agreujament de les deficiències ja existents Seguir llegint…

Barris de Muntanya

Publicado por & archivado en TERRITORI, TREBALLS, URBANISME.

Barcelona Regional - Barris de Muntanya

Barcelona Regional està realitzant una reflexió i propostes d’encaix dels barris de muntanya amb el Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquests barris comparteixen algunes característiques en comú: les vistes privilegiades sobre Barcelona, el contacte directe amb la muntanya i una alta accessibilitat per la presència de la Ronda de Dalt i el metro. Per un altre costat, també comparteixen algunes problemàtiques especifiques de la ubicació, com el risc Seguir llegint…

Treballs tècnics de suport a la redacció i seguiment del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT)

Publicado por & archivado en DESTACATS, ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, TREBALLS, TURISME, URBANISME.

Barcelona Regional - Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics

El Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona [PEUAT] és un instrument urbanístic per ordenar i controlar la implantació d’allotjaments turístics a la ciutat i garantir els drets fonamentals dels ciutadans, particularment el dret a l’habitatge i a un espai públic de qualitat. En les darreres dècades el turisme ha Seguir llegint…