URBANISME
Condicionants del sòl industrial per a la localització d’empreses
Rondes Barcelona. Present i futur
Tramvia
Avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic metropolità (PDU)
Centre d’acollida d’animals de companyia de Barcelona (CAACB)
Pla especial d’infraestructures de la Marina
Façana litoral Morrot
Estudi per l’adequació dels usos i explotació del port olímpic
Pla Litoral. Pla Estratègic dels espais litorals de la ciutat
Reflexió estratègica del Litoral (REL)
Nou atermenament ZMT
Estratègia Delta del Llobregat
Pla Delta. Ordenació de les infraestructures del Delta del Llobregat
Collserola. Quin parc volem per al futur?
Criteris d’ordenació dels barris nord de Barcelona Ciutat Meridiana
Pla Besòs
Barri de les Tèrmiques del Besòs
Mapa industrial de Barcelona
Introducció del vehicle eléctric a la ciutat de Barcelona (Projecte LIVE)
Comissió especial de desenvolupament d’Infraestructures (CEDI)
Pla 22@
Estudi Estratègic Entorns Estació de Sants
Mesures de caràcter urbanístic d’acompanyament del Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016‒2025
Pla de Reixac. Objectius i estratègies per una nova ordenació de l’espai agroforestal
Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona
Barris de Muntanya
Treballs tècnics de suport a la redacció i seguiment del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT)
Redacció de l’Estratègia de mobilitat turística de Barcelona
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada MPGM Vallcarca
Informe ambiental MPGM Vallcarca
Port Olímpic. Directrius per a un nou model
Agenda Besòs
Pla Especial de Renovació i Millora del Barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs
Proposta i millora del sistema de mobilitat lligat a la transformació urbanística de l’àrea del Besòs
Pla Director Urbanístic i disseny ambiental de l’ecobarri de Vallbona (Barcelona)
Transformació de la Marina del Prat Vermell
MPGM en els sòls ocupats pel centre penitenciari de joves de Trinitat Vella
Rambla de Sants. Cobertura i Urbanització del Corredor Ferroviari
Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou