Illa de baixes emissions

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, DIGITALITZACIÓ, ENERGY, HABITATGE, MOBILITY, OBJECTIUS, OBSERVAR, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, TREBALLS.

Es tracta del desenvolupament d’una metodologia i criteris per al disseny de l’ordenació d’una illa al barri de la Marina del Prat Vermell de la Zona Franca (sector 12), que en minimitzi les emissions i tregui el màxim profit dels recursos energètics de l’entorn. L’objectiu és assolir un disseny que aconsegueixi el màxim grau d’autosuficiència energètica i per a això es du a terme una optimització a tres escales: urbanística, Seguir llegint…

Pla especial d’infraestructures de la Marina

Publicado por & archivado en ESPAI PÚBLIC, INFRASTRUCTURES, MOBILITY, OBJECTIUS, PLANIFICAR, TREBALLS, URBANISME.

Per la dimensió i el grau de complexitat del conjunt, i amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament, la MPGM de la Marina del Prat Vermell delimita 14 sectors independents per desenvolupar mitjançant els seus corresponents plans de millora urbana. Per tal de coordinar aquests 14 sectors, es va redactar el Pla Especial d’Infraestructures amb l’objectiu de definir les característiques principals de les diferents xarxes infraestructurals i els serveis que cal Seguir llegint…

Façana litoral Morrot

Publicado por & archivado en ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, INFRASTRUCTURES, LITORAL, MOBILITY, OBJECTIUS, PAISATGE, PROJECTAR, PROJECTES URBANS, REFLEXIONAR, TREBALLS, URBANISME.

Després de més de 30 anys de transformació de la línia de costa de Barcelona, s’obre cap a llevant una nova oportunitat de regeneració en l’àmbit del Morrot. Un espai a ponent del Port Vell on coincideixen un seguit d’iniciatives i projectes en l’àmbit portuari i de les infraestructures de pas (ampliació de la ronda Litoral i nous accessos viaris i ferroviaris del Port). Aquestes actuacions permeten replantejar la relació Seguir llegint…

Peu de Montjuïc. Connectivitat litoral de Barcelona

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, INFRASTRUCTURES, MOBILITY, OBJECTIUS, PROJECTAR, REFLEXIONAR, TREBALLS.

Barcelona Regional ha elaborat una sèrie d’informes, propostes i al·legacions per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona entre els anys 2008 i el 2018 amb l’objectiu de representar els interessos de la ciutat davant de les propostes del Ministeri de Foment d’ampliació de la ronda Litoral (B-10) al tram Zona Franca-el Morrot. Entre el 2006 i el 2012 el Ministeri de Foment presenta un estudi per a l’ampliació de la ronda Seguir llegint…

Proposta estratègica per al Parc de la Ciutadella. Cap a un Pla Director

Publicado por & archivado en BIODIVERSITAT, ESPAI PÚBLIC, MEDI AMBIENT, OBJECTIUS, PAISATGE, PLANIFICAR, REFLEXIONAR, TREBALLS, TURISME, URBANISME INCLUSIU.

La Ciutadella és segurament un dels espais amb més simbolisme i història de Barcelona. Com passa en tots els llocs simbòlics, la Ciutadella és subjecte de diverses lectures, relats i vinculacions. El parc actual és fruit d’aquest procés de construcció, destrucció i reconstrucció d’un llarg recorregut històric i cultural. Aquest document zero vol ser un document inicial per impulsar la reflexió sobre l’estratègia a desenvolupar en relació a la Ciutadella, Seguir llegint…

Estudi per l’adequació dels usos i explotació del port olímpic

Publicado por & archivado en INFRASTRUCTURES, LITORAL, MOBILITY, OBJECTIUS, REFLEXIONAR, TREBALLS, URBANISME.

El Port Olímpic va ser construït en motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, quan es va convertir en escenari de les competicions de vela. Emmarcat dins un moment històric de creixement i transformació de la ciutat, tingué des del primer moment una orientació lúdica i esportiva, fet que es traduí en la construcció del Centre Municipal de Vela i en l’obertura de nombrosos negocis dedicats a l’oci, principalment Seguir llegint…

Nou zoo marí de Barcelona

Publicado por & archivado en AIGUA, BIODIVERSITAT, ESPAI PÚBLIC, LITORAL, OBJECTIUS, PROJECTAR, PROJECTES URBANS, TREBALLS.

El projecte del Nou Zoo Marí de Barcelona es va concebre amb la idea d’acostar la ciutadania als ecosistemes marins i biomes costaners, sobre la base d’un espai didàctic en el qual s’ordenen les diferents instal·lacions zoològiques. El projecte es situava sobre la nova plataforma en el front litoral del Besòs. La proposta concentrà les edificacions principals a la franja superior nord-oest, al llarg dels 350 m de façana sobre Seguir llegint…

Parc d’Esculls

Publicado por & archivado en AIGUA, BIODIVERSITAT, LITORAL, MEDI AMBIENT, OBJECTIUS, PROJECTAR, QUALITAT AMBIENTAL, TREBALLS.

El Parc d’Esculls és un espai creat artificialment al fons marí, davant de les platges de Barcelona, entre la nova bocana del port i la platja de la Mar Bella. Els esculls artificials són estructures que poden facilitar la recuperació de la biodiversitat dels fons marins del litoral barceloní, fortament afectat per la contaminació derivada de la urbanització i l’ús intensiu del front marítim. Es tracta d’un dels parcs d’esculls Seguir llegint…

Pla Litoral. Pla Estratègic dels espais litorals de la ciutat

Publicado por & archivado en AIGUA, ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, LITORAL, MOBILITY, OBJECTIUS, PAISATGE, PLANIFICAR, PROJECTES URBANS, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, RESILIÈNCIA, RESUMS EXECUTIUS, TREBALLS, TURISME, URBANISME.

El Pla Litoral planteja una aproximació al litoral a partir d’una visió integral i transversal que permeti copsar-ne les fortaleses, febleses, amenaces i oportunitats, i dur a terme accions i projectes que el transformin en un àmbit cada cop més habitable, sostenible i arrelat. El Pla, elaborat per l’Oficina estratègica de l’àmbit litoral i Barcelona Regional, té l’horitzó temporal de 10 anys i es desplega a través de 61 projectes Seguir llegint…

Reflexió estratègica del Litoral (REL)

Publicado por & archivado en AIGUA, ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA TERRITORIAL, LITORAL, MEDI AMBIENT, MOBILITY, OBJECTIUS, PAISATGE, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, TREBALLS, TURISME, URBANISME.

El litoral metropolità de Barcelona s’estén més enllà dels límits de la ciutat cap a l’altra banda dels rius, des del massís del Garraf fins el turó de Montgat. Una plana natural de 38 km de costa que comprèn 8 municipis, de Castelldefels fins a Badalona, on hi viuen més de 2 milions de persones. La participació de Barcelona Regional en projectes de diversa naturalesa al llarg del litoral metropolità Seguir llegint…