Encàrrec de gestió de l’Institut Municipal d’informàtica de Barcelona, a Barcelona Regional per a la realització dels treballs de suport i coodinació de les activitats relacionades amb tecnologies de telecomunicacions a la ciutat de Barcelona

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Encàrrec de gestió de l’Insitut Municipal d’informatica de Barcelona, a Barcelona Regional per a la realització dels treballs de suport i coodinació de les activitats relacionades amb tecnologies de telecomunicacions a la ciutat de Barcelona

Encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a BR consistent en la prestació de tasques d’assessorament i suport tècnic directament vinculats a l’execució d’obres municipals i a la realització d’inversions durant l’any 2012 (primera fase)

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a BR consistent en la prestació de tasques d’assessorament i suport tècnic directament vinculats a l’execució d’obres municipals i a la realització d’inversions durant l’any 2012 (primera fase)